NILA

110V / 220V LED Strips

SMD2835 Neon LED Strip, IP65 120V 6W/m Warm White 100 lm/m, 164ft
$ 142.09

SMD2835 Neon LED Strip, IP65 120V 6W/m Warm White 100 lm/m, 164ft

tsmd-40ww

Unit Price

$ 142.09

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 142.09
SMD2835 Neon LED Strip, IP65 120V 6W/m Neutral White 100 lm/m, 164ft
$ 142.09

SMD2835 Neon LED Strip, IP65 120V 6W/m Neutral White 100 lm/m, 164ft

tsmd-40Nw

Unit Price

$ 142.09

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 142.09
SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Cool 900lm/m 180LEDs/m, 164ft SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Cool 900lm/m 180LEDs/m, 164ft
$ 164.87

SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Cool 900lm/m 180LEDs/m, 164ft

tsmd-39cw

Unit Price

$ 164.87

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 164.87
SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Cool 900lm/m 180LEDs/m, 164ft SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Cool 900lm/m 180LEDs/m, 164ft
$ 164.87

SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Cool 900lm/m 180LEDs/m, 164ft

tsmd-39cw-eu

Unit Price

$ 164.87

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 164.87
SMD2835 LED Strip IP65, 220V 9W/m Cool, 600 lm/m 120 LED/m, 164ft SMD2835 LED Strip IP65, 220V 9W/m Cool, 600 lm/m 120 LED/m, 164ft
$ 164.59

SMD2835 LED Strip IP65, 220V 9W/m Cool, 600 lm/m 120 LED/m, 164ft

tsmd-18cw-eu

Unit Price

$ 164.59

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 164.59
SMD5050 LED Strip, IP65 110V, 8W/m Cool, 430 lm/m 60 LED/m, 164ft SMD5050 LED Strip, IP65 110V, 8W/m Cool, 430 lm/m 60 LED/m, 164ft
$ 151.76

SMD5050 LED Strip, IP65 110V, 8W/m Cool, 430 lm/m 60 LED/m, 164ft

tsmd-26cw

Unit Price

$ 151.76

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 151.76
SMD2835 LED Strip IP65, 220V 6.5W/m Cool 220 lm/m 60 LED/m, 164ft SMD2835 LED Strip IP65, 220V 6.5W/m Cool 220 lm/m 60 LED/m, 164ft
$ 98.75

SMD2835 LED Strip IP65, 220V 6.5W/m Cool 220 lm/m 60 LED/m, 164ft

tsmd-17cw

Unit Price

$ 98.75

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 98.75
SMD2835 LED Strip IP65, 220V 6.5W/m Cool 220 lm/m 60 LED/m, 164ft SMD2835 LED Strip IP65, 220V 6.5W/m Cool 220 lm/m 60 LED/m, 164ft
$ 98.75

SMD2835 LED Strip IP65, 220V 6.5W/m Cool 220 lm/m 60 LED/m, 164ft

tsmd-17cw-Eu

Unit Price

$ 98.75

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 98.75
SMD2835 LED Strip, IP65 220V 6W/m Cool 200lm/m 108LEDs/m, 164.0ft SMD2835 LED Strip, IP65 220V 6W/m Cool 200lm/m 108LEDs/m, 164.0ft
$ 142.09

SMD2835 LED Strip, IP65 220V 6W/m Cool 200lm/m 108LEDs/m, 164.0ft

tsmd-40cw-Eu

Unit Price

$ 142.09

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 142.09
SMD2835 LED Strip, IP65 220V 6W/m Cool 200lm/m 108LEDs/m, 164.0ft SMD2835 LED Strip, IP65 220V 6W/m Cool 200lm/m 108LEDs/m, 164.0ft
$ 142.09

SMD2835 LED Strip, IP65 220V 6W/m Cool 200lm/m 108LEDs/m, 164.0ft

tsmd-40cw

Unit Price

$ 142.09

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 142.09
SMD2835 Neon LED Strip, IP65 120V 6W/m, Cool White 100 lm/m,164ft SMD2835 Neon LED Strip, IP65 120V 6W/m, Cool White 100 lm/m,164ft
$ 142.09

SMD2835 Neon LED Strip, IP65 120V 6W/m, Cool White 100 lm/m,164ft

tsmd-40cw-usa

Unit Price

$ 142.09

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 142.09
SMD2835 LED Strip IP65 220V 13W/m Neutral 900lm/m 180LEDs/m 164ft SMD2835 LED Strip IP65 220V 13W/m Neutral 900lm/m 180LEDs/m 164ft
$ 164.87

SMD2835 LED Strip IP65 220V 13W/m Neutral 900lm/m 180LEDs/m 164ft

tsmd-39nw

Unit Price

$ 164.87

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 164.87
SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Warm 900lm/m 180LEDs/m, 164ft SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Warm 900lm/m 180LEDs/m, 164ft
$ 164.87

SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Warm 900lm/m 180LEDs/m, 164ft

tsmd-39ww

Unit Price

$ 164.87

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 164.87
SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Warm 900lm/m 180LEDs/m, 164ft SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Warm 900lm/m 180LEDs/m, 164ft
$ 164.87

SMD2835 LED Strip, IP65 220V, 13W/m Warm 900lm/m 180LEDs/m, 164ft

tsmd-39ww-eu

Unit Price

$ 164.87

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 164.87
SMD5050 LED Strip, IP65 110V, 8W/m Warm, 430 lm/m 60 LED/m, 164ft SMD5050 LED Strip, IP65 110V, 8W/m Warm, 430 lm/m 60 LED/m, 164ft
$ 151.76

SMD5050 LED Strip, IP65 110V, 8W/m Warm, 430 lm/m 60 LED/m, 164ft

tsmd-26ww

Unit Price

$ 151.76

Quantity Discount Prices

 • 1 to + Unit/s
  $ 151.76
SMD2835 LED Strip IP65, 220V 6.5W/m Warm 220 lm/m 60 LED/m, 164ft SMD2835 LED Strip IP65, 220V 6.5W/m Warm 220 lm/m 60 LED/m, 164ft